Witamy na platformie
Wejście do serwisu dla farmaceutów Sanofidlaaptek.pl wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Oświadczam, że jestem farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.
TAK
NIE

Program kursu 2020

21-02-2020

 

PROGRAM KURSU DLA FARMACEUTÓW

 

 • 08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników

 

Część I. Kurs na punkty „miękkie“ 2 pkt.

 • 09.00 – 09.45 „MIKROBIOTA JELITOWA”- Probiotyki – PRZEMYSŁAW TALIK
 • 09.45  Rozpoczęcie części na punkty twarde

 

Część II. Kurs na punkty „twarde” 10 pkt.
1.12. Temat kursu: 
KOMUNIKACJA I INFORMACJA O LEKU W PRACY APTEKARZA – WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 

 • 09.45 - 10.15 Podstawy komunikacji w aptece: pojęcie i podstawowe prawa komunikacji.Co to jest komunikacja? Rola komunikacji w pracy aptekarza, Komunikacja ustna i pisemna, werbalna i niewerbalna. Układ produktów w aptece na półkach: gdzie stawiamy leki na receptę, gdzie preparaty OTC.  - AGATA STREMECKA  
 • 10.15 – 11.00  „Coś na uspokojenie, coś na sen”  - scenariusze komunikacji zwrotnej. Preparaty uspokajające i ułatwiające zasypianie  –PRZEMYSŁAW BIEŃKOWSKI                          
 • 11.00 – 11.15  Przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.00 „Nic mi się nie chce” – analiza komunikatu pacjenta - PRZEMYSŁAW BIEŃKOWSKI
 • 12.00 – 13.35 Aktywne słuchanie, czyli zrozumienie pacjenta i jego potrzeb, komunikacja na linii lekarz–pacjent – aptekarz, komunikacja z różnymi grupami pacjentów. Propozycje studium/omówienia przypadków do rozwiązania przez farmaceutę: pacjent skarżący się na choroby związane z dysfunkcją poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego  - WOJCIECH CICHY
 • 13.35 - 14.05 Przerwa lunchowa 
 • 14.05 - 15.40 Aktywne słuchanie, czyli zrozumienie pacjenta i jego potrzeb, komunikacja na linii lekarz–pacjent – aptekarz, komunikacja z różnymi grupami pacjentów (c.d.). Propozycje studium/omówienia przypadków do rozwiązania: pacjent skarżący się na choroby związane z dysfunkcją trawienia   - MICHAŁ KUKLA / NATALIA KOBELSKA-DUBIEL
 • 15.40 - 16.25 Przekaz naukowej informacji o leku (metodologia, narzędzia ułatwiające przekaz, ocena działalności informacyjnej) na przykładzie pacjenta z objawami alergii - PIOTR RAPIEJKO – kierownik naukowy kursu 
 • 16.25 - 17.10 Opis różnych przypadków pacjentów z objawami alergii , infekcji górnych dróg oddechowych do omówienia i rozwiązania - PIOTR RAPIEJKO
 • 17.10 - 18.00 Test sprawdzający wiedzę  PIOTR RAPIEJKO